Йоффе Олександр Юлійович — Енциклопедія Сучасної України

Йоффе Олександр Юлійович

ЙО́ФФЕ Олександр Юлійович (08. 05. 1965, Луганськ) – лікар-хірург. Син Ю. Йоффе. Д-р мед. н. (2006), проф. (2007). Навч. у Ворошиловгр. мед. ін-ті (нині Луганськ, 1982–86), закін. Куйбишев. військ.-мед. ф-т (нині м. Самара, РФ, 1988). Працював у Луган. мед. ун-ті (1991–94); в Ін-ті хірургії та трансплантології АМНУ (1994–99); відтоді – у Нац. мед. ун-ті (обидва – Київ): проф. каф. хірургії № 1 (від 2006). Наук. дослідження: розроблення методу фотодинаміч. діагностики з метою раннього виявлення раку шлунка, стравоходу та товстого кишковика; лапароскопічні втручання в баріатрич. хірургії та в хірургії шлунка й стравоходу.

Пр.: Використання фотодинамічної діагностики при неспецифічному виразковому коліті // Журн. АМНУ. 2005. Т. 11, № 1; Лапароскопическая интраабдоминальная герниопластика // Герниология (грыжи). 2008. № 1(17); Восьмилетний опыт бариатрических операций // Зб. тез. доп. 2-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні аспекти рац. харчування». К., 2009 (усі – співавт.).

Т. В. Тарасюк

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Т. В. Тарасюк . Йоффе Олександр Юлійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=13018 (дата звернення: 18.10.2021)