Ільїн Василь Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Ільїн Василь Семенович

ІЛЬЇ́Н Василь Семенович (01(14). 01. 1901, Київ – 13. 07. 1963, там само) – мовознавець. Канд. філол. н. (1946). Закін. Київ. ун-т (1936). Відтоді працював у ньому (з перервою): від 1946 – доц. каф. укр. мови; одночасно 1938–63 – в Ін-ті мовознавства АН УРСР (Київ, з перервою 1941–42): заст. дир. з наук. частини (1946–47), в. о. зав. відділу укр. мови та діалектології (від 1947), за сумісн. – в. о. заст. дир. з наук. частини (від 1949). Наук. дослідження: лексика, лінгвостилістика, мова худож. творів, словотвір, граматика, лексикологія, лексикографія, питання укр. літ. мови у її зв'язках з рос. мовою. Вивчав мову і стиль творів Т. Шевченка: ст. «До питання синоніміки Шевченка (за українськими поезіями)» // «Наукові записки Київського університету: Збірник філологічного факультету» (1939, № 1), «Мова Т. Г. Шевченка і розвиток сучасної української літературної мови» // «Полтавсько-київський діалект – основа української національної мови» (К., 1954), «Лексична синоніміка Т. Г. Шевченка» // «Лексикографічний бюлетень» (1955, вип. 5), «Емоційна лексика у поезіях Т. Г. Шевченка» // «Дослідження з лексикології та лексикографії» (К., 1968); а також мовно-стиліст. особливості худож. перекладів укр. мовою, здійснених М. Рильським, П. Тичиною, А. Малишком – «Українські переклади поезій О. С. Пушкіна» // «Мовознавство: Наукові записки Інституту мовознавства АН УРСР» (К., 1947, т. 4–5; 1949, т. 8), «Українські переклади творів О. С. Пушкіна» // «Вітчизна» (1952, № 1). Ред. «Діалектологічного бюлетеня» (1949–50, вип. 1–2), «Лексикографічного бюлетеня» (1958–63, вип. 6–9). Автор розділу «Морфологія» у підручнику «Курс історії української літературної мови» (1958, т. 1), брав участь у підготовці до перевидання «Словаря української мови» за ред. Б. Грінченка (1958–59) та укладанні «Українсько-російського словника» (1964, 5 перевидань; усі – Київ).

Пр.: Префікси в сучасній українській мові. 1953; Розвиток української літературної мови в першій половині ХІХ ст. 1957 (співавт.); обидві – Київ.

Літ.: Паламарчук Л. С. Василь Семенович Ільїн (1901–1963) // Лексикогр. бюл. 1963. Вип. 9; Юрчук Л. А. Василь Семенович Ільїн // Мовознавство. 1971. № 2; Ильин Василий Семенович // Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. слов. Минск, 1976. Т. 2.

М. Г. Железняк


Покликання на статтю