Ільїн Володимир Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Ільїн Володимир Васильович

ІЛЬЇ́Н Володимир Васильович (28. 11. 1949, с. Розважів Іванків. р-ну Київ. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2001), проф. (2003). Закін. Київ. ун-т (1975), де від 2004 й працює проф. каф. екон. теорії. 1976–81 – у Львів. консерваторії; 1981–87 – у Львів. ун-ті; 1987–90 – у Дрогоб. пед. ін-ті; 1990–93 – у Львів. політех. ін-ті; 1993–2004 – доц., проф. каф. філос. та соц. наук Київ. торг.-екон. ун-ту. Вивчає екзистенц. проблеми світ. та укр. філософії, взаємозв'язок духов. й екон. життя, філософію та метафізику економіки, фінанс. аспект сучас. цивілізації, екон. антропологію. Підготував підручники «Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції» (К., 2005, співавт.), «Філософія: Софія. Логос. Розум» (К., 2007).

Пр.: Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального. 1998; Философия денег. 2004; Философия богатства: человек в мире денег. 2005; Апологія ірраціонального. 2006; Метафізика економіки. 2006 (співавт.); Фінансова цивілізація. 2007; Власть и деньги. 2008 (усі – Київ).

А. А. Машталер


Покликання на статтю