Ільїнська Ніна Іллівна — Енциклопедія Сучасної України

Ільїнська Ніна Іллівна

ІЛЬЇ́НСЬКА Ніна Іллівна (21. 07. 1951, м. Новочеркаськ Ростов. обл., РФ) – літературознавець. Канд. пед. (1990), д-р філол. (2007) н., проф. (2008). Закін. Адигей. пед. ін-т (м. Майкоп Краснодар. краю, РФ, 1972). Учителювала, водночас викладала у Новокахов. технікумі гідромеліорації та електрифікації с. госп-ва (Херсон. обл.); від 1983 – у Херсон. ун-ті: від 2008 – зав. каф. іноз. мов та літ-ри. Наук. дослідження: модерніст. і постмодерніст. поезія; рос.-мовна поезія в Україні; неомодерніст. тенденції у сучас. слов'ян. поезії.

Пр.: Религиозно-философские искания в русской поэтической традиции рубежей ХХ века: Специфика сознания, концептосфера, типология. Хн., 2005; Рецепция посвятительного мифа в поэтическом цикле М. Волошина «Руанский собор» // Русская литература. Исследования: Сб. науч. тр. К., 2006. Вып. 9; Между миром и Богом: Духов. и худож. искания Юрия Кузнецова. Хн., 2008; Феномен юродства в русской поэзии ХХ века // 2-я Междунар. конф. «Рус. язык и лит-ра в междунар. образоват. пространстве: соврем. состояние и перспективы»: Докл. и сообщ. Т. 2. Гранада, 2010.

Ю. І. Бєляєв


Покликання на статтю