Ільїнський Олександр Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Ільїнський Олександр Георгійович

ІЛЬЇ́НСЬКИЙ Олександр Георгійович (23. 09. 1938, м. Бугульма, Татарстан, РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (2000). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1983). Закін. Дрогоб. пед. ін-т (Львів. обл., 1961). Від 1968 працює в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): від 1988 – зав. відділу будови рідких та аморф. металів. Досліджує атомну будову метал. матеріалів у рідкому та аморф. станах, розробляє рентґенів. дифрактометри для дослідж. будови матеріалів у рідкому стані.

Пр.: Высокотемпературный автоматизированный рентгеновский дифрактометр для исследования материалов в жидком и твердом состояниях // Науч. аппаратура. 1987. № 3; On thermodynamic properties and atomic structure of amorрhous and liquid allous // J. Non-Crystalline Solids. 2004. Vol. 345–346 (співавт.); Determination of coordination spheres and atomic density from diffraction data of non-crystalline materials // Там само. Vol. 347 (співавт.); Изменение атомного строения аморфных сплавов на основе системы Fe80 Si6 B14 при их отжиге // МНТ. 2006. Т. 28, № 4 (співавт.).

С. А. Беспалов


Покликання на статтю