Ільїнський Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Ільїнський Олександр Іванович

ІЛЬЇ́НСЬКИЙ Олександр Іванович (01. 08. 1935, Полтава) – матеріалознавець. Син І. Ільїнського. Д-р фіз.-мат. н. (1983), проф. (1985). Закін. Харків. політех. ін-т (1959), де відтоді й працює: 1973–82 – декан фіз.-тех. ф-ту, від 1986 – зав. каф. металознавства і терміч. обробки металів. Наук. дослідж. у галузі фізики міцності композиц. матеріалів. Розробляє методи отримання нового класу конструкц. матеріалів у вигляді фольг і покриттів з унікал. комплексом фіз.-мех. властивостей.

Пр.: Структура и прочность слоистых и дисперсно-упрочненных пленок. Москва, 1986; Structure property relationships in dispersion-hardened Ni– SiO and Ni– Al2O3 films // Functional materials. 2001. № 3; Relaxation resistance of copper films strengthened with molybdenum nanoparticles // Functional materials. 2003. № 1; Влияние структуры на предел текучести и релаксацию напряжений дисперсноупрочненных нанокомпозитов Cu–Mo // Фазовые превращения и прочность кристаллов. Черноголовка, 2008 (співавт.).

Ю. І. Зайцев

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Ю. І. Зайцев . Ільїнський Олександр Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13164 (дата звернення: 09.05.2021)