Ільйов Степан Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Ільйов Степан Петрович

ІЛЬЙО́В Степан Петрович (19. 08. 1937, с. Нижній Куяльник Іванів. р-ну Одес. обл. – 25. 04. 1994, Одеса) – літературознавець. Д-р філол. н. (1991). Закін. Одес. ун-т (1960). Учителював; працював у Наук. б-ці Одес. ун-ту; 1974–77 – доц. рос. філології Ґдан. ун-ту (Польща); від 1977 – в Одес. ун-ті: проф. каф. рос. літ-ри. Досліджував рос. літ-ру Срібного віку.

Пр.: Куликовская битва как «символическое событие»: (цикл «На поле Куликовском» Блока и роман «Петербург» А. Белого) // Александр Блок: Исследования и мат. Ленинград, 1991; Русский символистский роман: Аспекты поэтики. К., 1991; Имена-символы в ранних романах А. Белого // Літ. ономастика укр. та рос. мов: Взаємодія, взаємозв’язки. К., 1992; Архітектоніка роману «Петербург» Андрія Білого // Поетика. К., 1992; Роман «Серебряный голубь» Андрея Белого: (Аспекты архитектоники и художествен. хронотопа) // Істор.-літ. вісн. О., 1995. № 1.

Літ.: Мужество таланта: Памяти литературоведа Степана Ильева // Веч. Одесса. 1994, 26 апр.; Кормилов С. И., Соболевская Е. К. Памяти С. П. Ильева // Серебряный век рус. лит-ры. Москва, 1996; Сподарець Н. В. Культура інтерпретації: (Пам’яті С. П. Ільйова) // Вісн. Одес. ун-ту. 1999. № 4; Професори О(Н)У.

Н. В. Сподарець

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Н. В. Сподарець . Ільйов Степан Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13165 (дата звернення: 19.05.2021)