Ільків Володимир Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Ільків Володимир Степанович

І́ЛЬКІВ Володимир Степанович (26. 10. 1955, м. Надвірна, нині Івано-Фр. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2006), проф. (2008). Закін. Львів. ун-т (1977). Відтоді працював у Ін-ті приклад. проблем механіки і математики АН УРСР (Львів); Львів. н.-д. радіотех. ін-ті (1985–95): від 1992 – ст. н. с.; від 1995 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: від 2007 – проф. каф. обчислюв. математики та програмування. Наук. дослідж. присвяч. питанням корект. розв'язності у просторах Соболєва нелокал. гранич. задач для систем диференціал. рівнянь із частин. похідними та диференціал.-оператор. рівнянь в областях, що допускають відокремлення змінних.

Пр.: Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похідними. К., 2002 (співавт.); Нелокальная краевая задача для систем дифференциальных уравнений в частных производных бесконечного порядка // Дифференциал. уравнения. 2005. Т. 41, № 2; Задачі з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними. Метричний підхід до проблеми малих знаменників // УМЖ. 2006. Т. 58, № 12 (співавт.); Нелокальна двоточкова задача для рівнянь із частинними похідними та лінійно залежними коефіцієнтами // Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2008. Т. 51, № 4 (співавт.).

Б. Й. Пташник


Покликання на статтю