Ільченко Василь Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Ільченко Василь Васильович

І́ЛЬЧЕНКО Василь Васильович (22. 04. 1950, с. Старе Бориспіл. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузях радіофізики та електроніки. Д-р фіз.-мат. н. (1995), проф. (2002). Закін. Київ. ун-т (1973). Працював інж. НДІ «Сатурн» (Київ, 1973–75); від 1975 – у Київ. ун-ті: від 2007 – зав. каф. фіз. електроніки. Досліджує контактні явища у напівпровідниках в умовах хім. взаємодії між контактуючими матеріалами та зовн. середовищем; адсорбц.-емісійні явища в гетерофаз. напівпровідник. структурах. Голова координац. ради Укр. фіз. т-ва (від 2008).

Пр.: Effects of interaction in YBaCuO–CaAs structures with chemical active silicide buffer layer // Physica C. 1994. Vol. 235–240; About the gas sensitivity of contacts metal–silicon with the superthin nickel and titanium films to the ammonia environment // Sensors and Actuators B. 2000. № 62; Парна взаємодія зарядів на поверхні надтонких плівок з розмірно-квантованим спектром електронів // Фізика і хімія твердого тіла. 2005. Т. 6, № 4; Вплив скандію на емісійні властивості кремнієвих автоемітерів // УФЖ. 2006. Т. 51, № 4 (усі – співавт.).

Ю. І. Чутов , І. О. Анисимов


Покликання на статтю