Ільченко Олег Трохимович — Енциклопедія Сучасної України

Ільченко Олег Трохимович

І́ЛЬЧЕНКО Олег Трохимович (30. 10. 1930, Харків – 05. 09. 2008, Київ) – фахівець у галузі турбінобудування. Д-р тех. н. (1976), проф. (1977). Закін. Харків. політех. ін-т (1953), де відтоді й працював: 1973–78 – декан енергомаш.-буд. ф-ту, водночас 1975–79 – зав. каф. заг. теплотехніки; 1979–96 – зав., 1997–2000 – проф. каф. теплоенергет. установок тепл. та атом. електростанцій Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Досліджував проблеми підвищення надійності та ефективності роботи енергет. обладнання ТЕС і АЕС.

Пр.: Расчет теплового состояния конструкции. Х., 1979; Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. Х., 1985 (співавт.); Теплообменные аппараты ТЭС и АЭС: Учеб. пособ. К., 1992; Математическая модель струйного отсека смешивающего подогревателя системы регенерации ПТУ // Совершенствование турбоустановок методами матем. и физ. моделирования: Сб. науч. тр. Х., 1997 (співавт.); Экспериментальное исследование нестационарных процессов в турбоустановках ТЭС и АЭС // Проблемы машиностроения. 1998. № 3–4 (співавт.).

О. Ю. Черноусенко


Покликання на статтю