Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат — Енциклопедія Сучасної України

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат

ІНГУЛЕ́ЦЬКИЙ ГІРНИ́ЧО-ЗБАГА́ЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНА́Т – підприємство залізорудної промисловості. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. Розташ. у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. Засн. 1965 (буд-во розпочато 1961). Того ж року введено в експлуатацію 1-у чергу потуж. 7,6 млн т концентрату щороку; 1967 – 2-у чергу потуж. до 12,5 млн т; 1976 – 3-ю чергу потуж. до 14,8 млн т. Осн. продукція – концентрат залізорудний агломераційний магнетитовий із вмістом заліза 63,7 % та не менше 66,5 % (МФД-1). Від 1986 комбінат працював згідно з проектом 1-ї черги розробки нижніх горизонтів кар'єру з потуж. 14,1 млн т концентрату щороку. У 1990-х рр. внаслідок змін на ринку залізоруд. сировини річ. випуск концентрату знизився до 10 млн т на рік. На поч. 2000-х рр. у зв'язку з підвищенням попиту на продукцію комбінату вироб. потужності зросли до 14 млн т концентрату щороку. Протягом 1965–2009 підпр-во видобуло понад 1320 млн т руди, вийняло бл. 450 тис. м3 розкрив. порід та виготовило бл. 553 млн т концентрату. Від 1997 – ВАТ із сучас. назвою. Від 2007 комбінат належить «Смарт-холдингу», що входить до складу ТОВ «Метінвест-холдинг». Сировин. базою підпр-ва є Інгулец. родовище залізистих кварцитів, яке розташ. на замиканні Лихманів. синкліналі у пд. частині Криворіз. залізоруд. басейну. Розробка родовища ведеться відкритим способом (проектна глиб. кар'єру 667 м). Підривання гір. маси проводиться екологічно безпечною безтротиловою емульсій. вибух. речовиною «Україніт ПП-2», яка виготовля-ється на з-ді, розташ. на пром. майданчику підпр-ва (вироб. потуж. з-ду – 25 тис. т вибухівки щороку). У кар'єрі застосовують циклічно-поточну технологію видобутку руди з використанням автомоб.-конвеєр. транспорту. Відвантаження концентрату зі складу готової продукції і відправлення його на станцію «Інгулець-Новий» здійснюється залізнич. транспортом. У структурі підпр-ва – дробил. ф-ка, що працює за 4-стадій. схемою подрібнення; рудозбагачув. ф-ки № 1 (виробляє концентрат за 3-стадій. схемою кульового подрібнення на секціях із поперед. збагаченням дрібнодробленої руди за технологією сухої магніт. сепарації) та № 2 (2-стадійна схема повного рудного самоподрібнення); цех тех. води і шлам. госп-ва; допоміжні цехи – автотранспорт., енергет., підготовки вироб-ва, мереж і підстанцій, технол. диспетчеризації, автоматизації технол. процесів; центр. комплексна лаб. 2003 з метою підвищення якості продукції введено в експлуатацію 1-у чергу магнітно-флотацій. збагачення магнетит. пром. продукту проект. потуж. 3,2 млн т щороку (2006 розпочато буд-во 2-ї черги). 2007 для підтримання вироб. потужності комбінату з виготовлення концентрату введено в дію 2-у чергу шламосховища («Західна карта»; заг. ємність першого пуск. комплексу становить 20,6 млн м3), що дозволяє укладати шлами збагачення. Кількість працівників (2009) – 7306 осіб. Комбінат очолювали: О. Плємяшов (1965–80), М. Філіппов (1980–85), О. Станков (1985–98), В. Півень (1998–2009), М. Іщенко (2009–10), від 2010 ген. дир. – Є. Удод.

С. В. Шолох


Покликання на статтю