English — Енциклопедія Сучасної України

English

«ENGLISH» Засн. 2000 у Києві ТОВ «Видавництво “Шкільний світ”». Видають щотижня укр. та англ. мовами; наклад 2860 прим. Інформують про офіц. документи для педагогів, подають метод. рекомендації, календарно-темат. планування, розробки уроків, позаклас. заходів з англ. мови. Осн. рубрики газети: «What. Where. When», «Education reform», «Methodology», «Language workshop», «Speak your mind», «Our guest»; вкладки – «Women's Club», «Початкова школа», «Handouts» та ін. Гол. ред. – Т. Михайленко (від 2002).

А. Г. Король

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
А. Г. Король . English // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=13345 (дата звернення: 24.10.2021)