Інженерна геодезія — Енциклопедія Сучасної України

Інженерна геодезія

ІНЖЕНЕ́РНА ГЕОДЕ́ЗІЯ – галузь геодезії, що вивчає питання застосування та розроблення топографічно-геодезичних методів і приладів в інженерно-будівельному виробництві. Охоплює інж.-геодез. вишукування (створення план. та висот. геодез. основи, топогр. знімання, трасувал. роботи); інж.-геодез. проектування (складання планів і профілів, розробка генпланів тощо); інж.-геодез. розпланув. роботи, а також геодез. спостереження за динаміч. переміщеннями земної поверхні та споруд.

Серед осн. методів І. г. – тріангуляція, трілатерація, полігонометрія, нівелювання назем. та аерозйомок, фототопографічні та ін. І. г. тісно пов'язана з ін. науками, зокрема математикою, фізикою, електронікою, метрологією, інж. геологією, гідрологією. Як галузь науки І. г. зародилася в 19 ст. у зв'язку з початком буд-ва тунелів, гідротех. споруд, залізниць і шляхів. Сучас. етап розвитку І. г. характеризується розробкою нових геодез. приладів, створенням автоматиз. систем та ін. Наук. інж.-геодез. дослідження в Україні проводять на геодез. кафедрах ВНЗів, зокрема Київ. ун-ту, Нац. ун-ту буд-ва і арх-ри (Київ), Нац. ун-ту «Львів. політехніка», у галуз. н.-д. ін-тах, орг-ціях, на підпр-вах тощо. Результати цих досліджень висвітлюються у зб. наук. пр. «Інженерна геодезія» та «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Знач. внесок у розвиток І. г. в Україні зробили М. Відуєв, С. Войтенко, О. Кобилін, В. Леонтович, І. Монін, А. Островський, В. Сердюков та ін.

Літ.: Інженерна геодезія. К., 1959; Инженерная геодезия. Москва, 1985; Полищук Ю. В. Информационные системы в инженерной геодезии. К., 1990; Войтенко С. П. Інженерна геодезія: Підруч. К., 2009.

Ю. В. Поліщук


Покликання на статтю