Іванов-Потьомкін Іван Микитович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов-Потьомкін Іван Микитович

ІВАНО́В-ПОТЬО́МКІН Іван Микитович (19. 10. 1902, с. Стрюкове Сахновщин. пов. Полтав. губ. – 1986, Київ) – історик КПРС. Д-р істор. н. (1972), проф. (1973). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Полтав. рад. парт. школу (1928), Київ. пед. ін-т (1941). Від 1930 – зав. каф. соц.-екон. дисциплін Полтав. робочого ун-ту; 1944–46 – зав. навч. частини парт. школи при ЦК КПУ; 1948–57 – зав. каф. сусп. наук Київ. мед. ін-ту; водночас від 1953 – у Київ. ін-ті нар. госп-ва: проф. каф. історії КПРС. Від 1977 – на пенсії. Досліджував розвиток і поширення марксист. вчення в Україні.

Пр.: Екатеринославский союз борьбы за освобождение рабочего класса. 1949; Распространение марксизма и первые марксистские организации на Украине. 1961; Перехід від капіталізму до комунізму – шлях розвитку людства. 1962; Листівки революційних соціал-демократичних організацій України (1896–1904). 1963 (співавт.); усі – Київ.

А. І. Чуткий


Покликання на статтю