Івановська Олена Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Івановська Олена Петрівна

ІВАНО́ВСЬКА Олена Петрівна (10. 03. 1968, м. Кам'янець-Подільський Хмельн. обл.) – фольклорист. Д-р філол. н. (2007). Закін. Київ. ун-т (1990). Від 1995 працює у ньому: від 2007 – зав. каф. фольклористики, заст. дир. з навч.-вихов. роботи Ін-ту філології. Досліджує фольклорист. та літ. спадщину П. Чубинського, Ганни Барвінок; ґендерну проблематику фольклор. наративу, теорію і методику викладання фольклору, звичаєве право. Упорядниця та наук. ред. зб. «Фольклорні записи Ганни Барвінок» (К., 1995). Уклала посібник «Звичаєве право в Україні: етнотворчий аспект» (К., 2002).

Пр.: Фольклорна основа педагогічних норм соціалізації молоді // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. К., 2003. Вип. 30; Звичаєво-правові інклюзії у жанрах казки та легенди // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Сер. Літературознавчі студії. 2003. № 5; Український фольклор як функціонально-образна система суб'єктності. К., 2005; Знаки як носії семантики фольклорного тексту // Сучас. погляд на літ-ру: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту. К., 2006. Вип. 10; Сучасна фольклористика: теор.-методол. аспект // Літ-ра. Фольклор. Проблеми поетики. К., 2008. Вип. 30.

О. Г. Астаф'єв


Покликання на статтю