Котов Віктор Никифорович — Енциклопедія Сучасної України

Котов Віктор Никифорович

КО́ТОВ Віктор Никифорович (08. 04. 1912, Одеса – 23. 02. 2001, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1971), проф. (1971). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди СРСР. Закін. Одес. ун-т (1935). Працював у Ін-ті історії АН УРСР (Київ, 1936–37); від 1945 – у Київ. ун-ті: 1969–87 – зав. каф. історії СРСР. Досліджував проблеми історії Укра­їни та Росії 19 ст., зокрема діяль­ність революціонерів-демократів.

Пр.: Историография истории СССР (1917–1934). 1966; К. Маркс і Росія. 1971; Рух декабристів. 1980; История СССР: Учеб. пособ. 1980 (спів­авт.); Вве­дение в изучение истории. 1982 (усі – Київ).

Літ.: Казьмирчук Г. Д. Котов Віктор Никифорович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). К., 2004.

Г. Д. Казьмирчук


Покликання на статтю