Івановський Дмитро Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Івановський Дмитро Йосипович

ІВАНО́ВСЬКИЙ Дмитро Йосипович (Ивановский Дмитрий Иосифович; 28. 10 (09. 11). 1864, с. Низи, нині Ленінгр. обл. – 20. 06. 1920, м. Ростов-на-Дону, РФ) – російський мікробіолог, фізіолог рослин. Закін. С.-Петербур. ун-т (1888), де був залиш. для підготовки до професор. звання, від 1896 працював приват-доц.; водночас 1890–96 – асист. ботан. лаб. С.-Петербур. АН. Від 1901 – проф. каф. анатомії і фізіології рослин Варшав. ун-ту, зав. помол. саду; від 1915 – проф. Донського ун-ту (Ростов-на-Дону). 1887–1901 (з перервами) вивчав захворювання тютюну в Україні, результати дослідж. висвітлив у дис. на здобуття ступ. д-ра ботаніки «Мозаичная болезнь табака», яку захистив 1903 в Ун-ті св. Володимира у Києві. Відкрив субмікроскопіч. збудник мозаїч. хвороби тютюну – вірус, започаткувавши вірусологію. Вивчав також механізми спирт. бродіння й стан хлорофілу в рослинах, ґрунт. мікробіологію, питання спадковості та мінливості. АМН СРСР заснувала премію його імені.

Пр.: О двух болезнях табака. Табачная пепелица. Мозаичная болезнь. С.-Петербург, 1892; Физиология растений. Харьков; Ростов-на-Дону, 1917–19; О двух болезнях табака. Мозаичная болезнь табака. Москва, 1949; Избранные произведения. Москва, 1953.

Літ.: Коштоянц Х. С. Д. И. Ивановский – основоположник учения о фильтрующихся вирусах // Природа. 1942. № 5–6; Вайндрах Г. М., Княжанский О. М. Д. И. Ивановский и открытие вирусов. Москва, 1948; Генкель П. А. Д. И. Ивановский как основоположник вирусологии и физиолог растений // ЖОБ. 1950. № 6; Овчаров К. Е. Д. И. Ивановский. 1864–1920. Москва, 1952; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. XVIII – начало XX вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Петербург, 2003; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984; Липшиц.

Н. С. Дяченко


Покликання на статтю