Івано-Франківський завод Промприлад — Енциклопедія Сучасної України

Івано-Франківський завод Промприлад

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д «ПРОМПРИ́ЛАД» – багатопрофільне приладобудівне підприємство. Свою історію веде від 1905 із трьох напівкустар. майстерень, що виробляли с.-г. знаряддя, сан.-тех. крани, ремонтували ваги. 1940 на їхній базі створ. Станіслав. маш.-буд. з-д, який 1959 перейм. на «Станіславприлад» і перепрофільовано на приладобудування (перша продукція – газові витратоміри). Тоді ж освоєно вироб-во газ. лічильників (перша партія – 48, через півроку – 280 од.). Згодом номенклатуру виробів розширено, крім лічильників газу почали випускати манометри, геофіз. прилади та прилади для нафт. пром-сті, пульти контролю буріння, а пізніше – плати друков. монтажу, елементів і вузлів обчислюв. техніки. Від 1962 – Івано-Фр. приладобуд. з-д, від 1982 – Івано-Фр. ВО з-д «Геофізприлад» (від 1988 – «Промприлад»), від 1994 – ВАТ із сучас. назвою. Нині з-д – один із осн. в Україні виробників засобів вимірювання енергоносіїв, контрол.-вимірюв. приладів та засобів автоматизації, які широко використовують в паливно-енергет. комплексі, ін. галузях нар. госп-ва. Серед осн. видів продукції – турбінні та роторні лічильники газу, фільтри газу, вимірюв. комплекси та електронні коректори об'єму газу, прилади контролю і регулювання технол. процесів, вимірюв. перетворювачі різниці тиску, свердловинні та показуючі манометри. Для метролог. забезпечення вироб-ва та повірки приладів обліку газу створ. сучасну випробув. станцію «Тургас», на базі якої сформовано держ. еталон витратометрії. На з-ді розроблено і впроваджено у вироб-во модул. транспортабел. котельні тепловою потуж. 96 та 192 кВт, які встановлюються безпосередньо біля споживача теплової енергії. Високий коефіцієнт корис. дії котлів (92 %), відсутність втрат у тепломережах, можливість автомат. регулювання т-ри подачі теплоносія відповідно до погод. умов дозволяють значно знизити використання газу і скоротити термін окупності. Модул. котельні працюють в автомат. режимі без постій. обслуговування персоналу і не є об'єктом котлонагляду. Підпр-во випускає також лічильники для обліку газу РГС-Ех (на серед. тиску) та ЛГК–250 і –300 (єдине в Україні з їхнього випуску, об'єм газу до 10 000 м3/год.). Освоєно вироб-во вимірюв. комплексів обліку газу. Система забезпечення якостi продукції підпр-ва вiдповiдає мiжнар. стандарту ISO 9001–2007. Продукцію експортує в РФ, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан, Вірменію, Грузію. Кількість працівників (2011) – бл. 350 осіб. Голова правління – А. Левкович (від 2007).

О. Ю. Бондарева


Покликання на статтю