Іванченко В’ячеслав Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Іванченко В’ячеслав Йосипович

ІВА́НЧЕНКО В'ячеслав Йосипович (18. 08. 1949, с. Гвардійське, нині смт Сiмфероп. р-ну) – фахівець у галузі виноградарства. Батько К. Копилової. Д-р с.-г. н. (1992), проф. (1993), чл.-кор. НААНУ (1999). Закін. Крим. с.-г. iн-т (Сімферополь, 1973), де й працював від 1974 ст. н. с., нач. н.-д. сектору. 1980–84 – зав. лаб. зберiгання та переробки плодiв Крим. дослiд. станцiї садiвництва (с. Маленьке Сімфероп. р-ну); від 1984 – в Ін-ті винограду і вина «Магарач» НААНУ (м. Ялта АР Крим): дир. дослiдно-вироб. бази, від 1986 – зав. вiддiлу столового винограду, від 1993 – заст. дир. з наук. роботи. Вивчає вплив агрометеорол. i технол. параметрiв на якість, товарнi, бiохiм. та фiзiол. властивостi винограду, вирощеного в регiонах із рiзною теплозабезпеченiстю, придатність рiзних сортiв для зберігання. Розробляє технологiї вирощування i тривалого зберiгання столових сортiв винограду.

Пр.: Влияние агроклиматических факторов на лежкоспособность винограда // Виноградарство и виноделие. 1993. № 1–2; Агроклиматические ресурсы Южного берега Крыма в районе Большой Ялты и их оценка применительно к винограду. Ялта, 2006; Оценка морфометрических характеристик рельефа и теплообеспеченности участков при размещении столовых сортов винограда в регионах Крыма // Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. Ин-та винограда и вина «Магарач». Ялта, 2006. Т. 36; Технологический регламент закладки виноградников «Магарач» // Виноградарство и виноделие. 2007. № 1.

В. Я. Чирва


Покликання на статтю