Іванченко Ліана Анатоліївна — Енциклопедія Сучасної України

Іванченко Ліана Анатоліївна

ІВА́НЧЕНКО Ліана Анатоліївна (15. 01. 1941, Москва) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1993). Закін. Одес. ун-т (1963). Від 1967 працює в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): від 1994 – пров. н. с. Наук. дослідження: надплавкі сполуки f- i d-перехід. металів (розроблення нових оптич. матеріалів на їх основі); фіз. і біохім. властивості матеріалів мед. призначення.

Пр.: Свойства халькогенидов европия. К., 1980 (співавт.); Плазменные колебания электронов проводимости в благородных металлах // Доп. НАНУ. 1994. № 7; Making calcium phosphate biomaterials // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2003. Vol. 42, № 7–8 (співавт.); Влияние вида пластификатора на структурообразование поризованных полидисперсных стеклокерамических композитов // Стекло и керамика. 2007. № 4 (співавт.); Structure and selected properties of hydroxyapatite glass ceramics doped with Fe3O4, Fe and Cu // J. Materials Processing Technology. 2009. Vol. 209, № 4 (співавт.).

В. В. Картузов


Покликання на статтю