Іванченко Юлій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Іванченко Юлій Михайлович

ІВА́НЧЕНКО Юлій Михайлович (18. 12. 1938, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1975). Закін. Харків. політех. ін-т (1961). Працював відтоді у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР (Харків); 1965–90 – у Донец. фіз.-тех. ін-ті НАНУ: від 1979 – зав. відділу кінет. властивостей невпорядков. систем, від 1987 – заст. дир. Емігрував у США. Наук. дослідження: кінет. явища у неліній. системах, теорія фазових перетворень, теорія надпровідності, тунельні явища.

Пр.: Возбуждение звука в джозефсоновском контакте // ЖЭТФ. 1971. № 61 (співавт.); Новый механизм вхождения вихрей в сверхпроводящие пленки, запитанные током // Там само. 1983. № 85 (співавт.); Флуктуационные эффекты в системах с конкурирующими взаимодействиями. К., 1989 (співавт.); Nonlocal interaction in Josephson junction // Phys. Lett. A. 1990. Vol. 147 (співавт.); Resistive state in a long Josephson junction // Там само. 1995. Vol. 198; Physics of Critical Fluctuations. New York, 1995 (співавт.).

Ю. В. Медведєв


Покликання на статтю