Івасишин Орест Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Івасишин Орест Михайлович

ІВАСИ́ШИН Орест Михайлович (08. 11. 1946, с. Микитинці, нині Івано-Фр. міськради) – фізик. Д-р тех. н. (1987), проф. (1992), акад. НАНУ (2003). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія України в галузі н. і т. (1993, 2005). Премія ім. К. Синельникова АН УРСР (1987). Закін. Львів. політех. ін-т (1969). Відтоді працює в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): 1987–89 – зав. лаб. термообробки сталей і титан. сплавів, 1989–2001 – зав. відділу фізики міцності та пластичності негомоген. сплавів, від 1990 – заст. дир. з наук. роботи. Водночас від 1989 – проф. Київ. ун-ту. Основні напрями наук. досліджень: фізика твердого тіла (теор. та експерим. дослідж. фазових перетворень в металах і сплавах у нерівноваж. умовах); фізика міцності та пластичності (теорія і практика високоміц. станів у концентраційно негомоген. твердих розчинах); фіз. матеріалознавство (термічне зміцнення конструкц. метал. матеріалів методами швидкіс. термообробки). Обґрунтував використання сплавів з мартенсит. мікроструктурою як сучас. конструкц. матеріалів для авіакосміч. техніки.

Пр.: Физические основы скоростного термоупрочнения титановых сплавов. К., 1986; Фазовые и структурные превращения и метастабильные состояния в металлах. К., 1988; Текстурный вклад в анизотропию упругих свойств // Физика металлов и металловедение. 1992. № 9; Engancing the mechanical properties of titanium alloys with rapid heat treatment // J. of Metals. 1996. № 7; Прогнозирование надежности титановых сплавов, используемых в авиакосмической технике при низких температурах // Технология легких сплавов. 1997. № 3; Дифузія в анізотропних кристалах і її вплив на високотемпературну деформацію // МНТ. 2005. Т. 27, № 7; Monte-Carlo (Potts) model for recrystallization and grain growth in polycrystalline materials // Materials Science and Engineering A. 2006. Vol. 433; Diffusion during powder metallurdy synthesis of titanium alloys // Defect and Diffusion Forum. 2008. Vol. 277.

Літ.: 60-річчя академіка НАН України О. М. Івасишина // Вісн. НАНУ. 2006. № 11.

Ю. М. Коваль


Покликання на статтю