Івашин Василь Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Івашин Василь Володимирович

ІВА́ШИН Василь Володимирович (Івашын Васіль Уладзіміравіч; 26. 04 (09. 05). 1913, с. Ляховичі, нині Мінської обл. – 06. 11. 2009, Мінськ) – білоруський літературознавець, педагог. Д-р філол. н. (1965), проф. (1973), акад. АПН СРСР (1967), АН Білорусі (1995). Чл. СП Білорусі (1954). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Мінський пед. ін-т (1938). Відтоді працював у Вітеб. пед. уч-щі (Білорусь); 1949–67 – в Ін-ті літ-ри АН Білорус. РСР: від 1954 – зав. сектору білорус. літ-ри; від 1967 – дир., від 1978 – ст. н. с.-консультант НДІ педагогіки; 1995–2007 – гол. н. с. Нац. ін-ту освіти (усі – Мінськ). Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії та історії білорус. літ-ри, літ. зв'язків, естетики слова, методології та методики викладання літ-ри в школі. Співавтор підручника «Беларуская літаратура» для 8-го (1984), 9-го (1994) та 10-го (1997; 2001) класів. Автор поет. зб. «Слова» (1994), «Покліч памяці» (1998), «З надзеяй і верай» (2003), «Прызванне» (2007). Білорус.-укр. літ. взаємозв'язкам присвятив ст. «Максім Багдановіч аб украінскай літаратуры» (ж. «Полымя», 1954, № 4) і «Фальклорна-літаратурныя сувязі» (там само, 1959, № 12), «Высокі прыклад» (г. «Літаратура і мастацтва», 1964, 10 березня). На вихід «Шевченківського словника» (у 2-х т., К., 1978) відгукнувся ст. «Видатне досягнення шевченкознавства» («Літаратура і мастацтва», 1978, 13 січня).

Пр.: Янка Купала: Творчасць перыяду рэвалюцыі 1905–1907 гг. 1953; М. Горький и белорусская литература начала XX века. 1956; Роля рускай класічнай літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры пачатку ХХ ст. 1963 (співавт.); Да вышынь рэалізму: Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай дакастрычніцкай і савецкай літаратуры. 1983; Выверанае жыццем. 1988; З пазіцый гуманізму: Тэарэтыка-метадалагічныя і метадычныя праблемы літаратурнай адукацыі. 1998 (усі – Мінськ); укр. перекл. – Творчість Шевченка в оцінці Богдановича // Зб. пр. 3-ї Наук. шевченків. конф. К., 1955; Шевченко та шляхи розвитку білоруської поезії // Зб. пр. 13-ї Наук. шевченків. конф. К., 1965.

Літ.: Бельскі А. I. Васіль Уладзіміравіч Івашын (да 95-годдзя з дня нараджэння) // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 2008. № 2.

Г. П. Півторак


Покликання на статтю