Івашкевич Олег Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Івашкевич Олег Анатолійович

ІВАШКЕ́ВИЧ Олег Анатолійович (19. 08. 1954, м. Біла Церква Київ. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1998), акад. Нац. АН Білорусі (2009). Медаль Ф. Скорини (2009). Закін. Білорус. ун-т (Мінськ, 1976), де й працює: від 1993 – заст. дир. з наук. роботи, від 1997 – дир. і водночас зав. лаб. хімії конденс. середовищ НДІ фіз.-хім. проблем, від 2009 – проректор з наук. роботи Ун-ту. Дослідж. у галузі фіз. хімії та приклад. квант. хімії. Вивчав кінетику та механізм терміч. розпаду тетразолу та його похідних, а також широкого кола полівінілтетразолів із замінниками різноманіт. походження у циклі. Виявив вплив структур. факторів (ізомерія кільчасто-ланцюг. та прототроп. типу, особливості будови полімер. матриці, наявність системи водневих зв'язків) у термоперетвореннях досліджуваних сполук, а також стану та походження замінника у циклі й умов проведення процесу на механізм термолізу полімерів. Розробив прості й ефективні методи та технології синтезу низки тетразолвміс. полімерів через полімераналогічні перетворення поліакрилонітрилу, на основі яких організовано їх пром. вироб-во. Виявив і дослідив новий вид горіння, яке отримало назву рідкополуменеве. За допомогою квантово-хім. розрахунків ідентифікував структуру та вивчив деякі властивості малих кластерів срібла та міді.

Пр.: A New type of Self-Organization in Combustion // Nature. 1986. Vol. 323; Соли 1,3- и 1,4-замещенного тетразолия // УХ. 2002. Т. 71; DFT Study of Electronic Structure and Geometry of Anionic Silver Clusters // J. Molecular Structure: Theochem. 2003. Vol. 664–665; Металлопроизводные тетразолов // УХ. 2006. Т. 75, № 6 (усі – співавт.).

А. І. Шушківський


Покликання на статтю