Іващенко Вікторія Людвіґівна — Енциклопедія Сучасної України

Іващенко Вікторія Людвіґівна

ІВА́ЩЕНКО Вікторія Людвіґівна (27. 04. 1966, м. Кам'янець-Подільський Хмельн. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (2008). Закін. Кам'янець-Поділ. пед. ін-т (1987), де й працювала до 1990; від 1994 – в Ін-ті укр. мови НАНУ (Київ): від 2005 – ст. н. с. відділу лексикології, лексикографії та нац. корпусу укр. мови, від 2010 – зав. відділу наук. термінології. Досліджує проблеми сучас. лексикології, лексикографії, термінографії, термінології, мовної семантики, когнітив. лінгвістики, лінгвоконцептології.

Пр.: Конотативна семантика назв осіб у синтагматичній зумовленості їх вибору // Мовознавство. 1996. № 4–5; Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології). К., 2006; Матеріали до Словника-мінімуму основних термінопонять концептуальної семантики // Лексикогр. бюл.: Зб. наук. пр. К., 2006. Вип. 14; Матеріали до «Словника співзвучних слів української мови» // Там само. 2007. Вип. 15 (співавт.); Семантика ментальності концепту // Мовознавство. 2008. № 1.

Л. В. Рябець


Покликання на статтю