Іващенко Тетяна Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Іващенко Тетяна Іванівна

ІВА́ЩЕНКО Тетяна Іванівна (16. 11. 1947, Чернівці – 14. 08. 2002, Київ) – лікар-кардіолог. Д-р мед. н. (1995), проф. (1995). Закін. Київ. мед. ін-т (1971). Працювала лікарем. Від 1973 – в Ін-ті кардіології АМНУ (Київ): від 1997 – зав. відділу гемостезіології. Вивчала проблеми реології та гемостазу в осіб з ішеміч. хворобою серця, клін. і прогност. значення гемореол. показників, можливості медикаментоз. корекції при їх патол. змінах.

Пр.: Терапевтическая эффективность антиангинальных препаратов у больных ишемической болезнью сердца в связи с их влиянием на реологические свойства крови // Кардиология. 1985. Т. 25, № 9 (співавт.); Імунні і реологічні співвідношення при ішемічній хворобі серця // Тези доп. 13-го з'їзду терапевтів України. Ч. 2. К., 1992 (співавт.); Значение нарушений реологических свойств крови и системы гемостаза для прогноза ИБС // УКЖ. 1998. № 3.

Г. С. Воронков


Покликання на статтю