Івонін Сергій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Івонін Сергій Павлович

ІВО́НІН Сергій Павлович (01. 02. 1961, м. Нікополь Дніпроп. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (2002). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1986), де відтоді й працював (нині Укр. хім.-технол. ун-т). 1995–2004 – зав. каф. орган. хімії Дніпроп. ун-ту; 2005–07 – заст. дир. з науки Прінстон. лаб. біомолекуляр. дослідж. у Києві; 2007–10 – зав. лаб. фірми «IFLabs»; від 2010 – пров. н. с. відділу синтезу біологічно актив. сполук Ін-ту орган. хімії НАНУ (обидва – Київ). Осн. наук. дослідж. у галузі хімії біологічно актив. сполук.

Пр.: Фосфорилированные тиофены // УХЖ. 2000. Т. 66, № 3–4; Получение и алкоголиз N-алкокси-N-ацилоксимочевин // Там само. 2002. Т. 68, № 7–8 (співавт.); Изомеризация и алкилирование п-диметиламинобензоинов в основных средах // Журн. орган. та фармацевт. хімії. 2005. Т. 3, вип. 1 (співавт.); Interaction of puch-pull tertenamines with phenylglyoxal // Monatshefte fur Chemie. 2009. Vol. 140, № 6 (співавт.).

М. О. Лозинський


Покликання на статтю