Ігнатенко Володимир Федотович — Енциклопедія Сучасної України

Ігнатенко Володимир Федотович

ІГНАТЕ́НКО Володимир Федотович (10. 10. 1939, с. Глинськ Ромен. р-ну Сум. обл. – 02. 07. 1998, Сімферополь) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1991). Закін. Крим. пед. ін-т (Сімферополь, 1962). Працював у Полтав. пед. ін-ті (1966–71) і Таврій. ун-ті (Сімферополь, 1972–98): від 1976 – зав. каф. геометрії, водночас від 1993 – декан матем. ф-ту. Розробив геом. теорію інваріантів скінчен. груп симетрій у багатовимір. евклід. просторі; отримав заг. канон. рівняння алгебраїч. гіперповерхонь з нескінчен. групами косих симетрій.

Пр.: Геометрия алгебраических поверхностей с симметриями // ИНТ. Проблемы геометрии. 1980. Т. 11; О геометрической теории инвариантов групп, порожденных отражениями // Там само. 1989. Т. 21; Invariants of finite and infinite groups generated by reflections // J. Mathematical Sciences. 1996. Vol. 78, № 3; Algebraic surfaces with an infinite set of skew symmetry planes. Mutual arrangement of linear spans of symmetry directions // American Mathematical Society Transactions. 1996. Vol. 176.

О. І. Рудницький


Покликання на статтю