Ігнатенко Микола Якович — Енциклопедія Сучасної України

Ігнатенко Микола Якович

ІГНАТЕ́НКО Микола Якович (19. 05. 1952, с. Миколаївка Борзнян. р-ну Черніг. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (1997), проф. (1998). Закін. Ніжин. пед. ін-т (1973). Учителював, працював на керів. посадах в органах освіти Черніг. обл. 1993–98 – доц. каф. педагогіки, методики викладання математики та фізики, декан ф-ту початк. навч., перший проректор Черніг. пед. ін-ту; 1998–2000 та від 2002 – перший проректор Крим. гуманітар. ун-ту (м. Ялта); 2000–02 – нач. упр. освіти Ялтин. міськвиконкому. Розробляє інновац. технології підготовки майбут. педагогів до профес. діяльності; вивчає теор. і метод. аспекти навч. математиці, методол. основи активізації навч.-пізнав. діяльності студентів при вивченні матем. дисциплін.

Пр.: Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів при вивченні математики. К., 1997; Реалізація прикладної спрямованості шкільного курсу математики як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів: Навч. посіб. К., 1997; Раціональні алгебраїчні рівняння: Навч.-метод. посіб. у 2 ч. Ялта, 2002; Математики и искусство. К., 2004; Елементи теорії множин та математичної логіки: Навч. посіб. К., 2008.

О. Ю. Пономарьова


Покликання на статтю