Ігнатовський Всеволод Макарович — Енциклопедія Сучасної України

Ігнатовський Всеволод Макарович

ІГНАТО́ВСЬКИЙ Всеволод Макарович (Ігнатоўскі Усевалад Макаравіч; 19. 04 (01. 05). 1881, с. Токарі Гроднен. губ., нині Брест. обл., Білорусь – 04. 02. 1931, Мінськ) – білоруський історик, громадсько-політичний діяч. Акад. Білорус. АН (1928), ВУАН (1929). Закін. Юр'єв. ун-т (нині м. Тарту, Естонія, 1911). У 1914–20 викладав у Мінському учител. ін-ті, був його дир.; 1920–21 – нарком землеробства, 1921–26 – нарком освіти Білорусі (один із ініціаторів і провідників політики білорусизації); водночас від 1921 – проф., декан, заст. ректора Білорус. ун-ту (Мінськ); від 1925 – голова (від 1927 – президент) Ін-ту білорус. культури; 1928–31 – президент Білорус. АН; за сумісн. – дир. Ін-ту історії Білорус. АН, 1927–29 – голова Білорус. т-ва істориків-марксистів, 1930–31 – кер. каф. історії Білорусі Істор.-філол. відділу ВУАН. 1915 заснував лівоесерів. орг-цію «Наш край» (від 1917 – «Малада Бєларусь»), що стала базою для створення 1920 Білорус. комуніст. орг-ції, яка згодом увійшла до складу КП (більшовиків) Литви та Білорусі. Чл. ЦК Білорус. соціаліст. громади (1917) і Білорус. партії есерів (1918). У 1920 брав участь у проголошенні незалежності Рад. Білорусі, 1922–30 входив до президії ЦВК Білорус. РСР. Зробив знач. внесок у вирішення проблеми повернення Білорусі зі складу РФ територій ниніш. Вітеб., Могильов. і Гомел. обл. (1924 і 1926). Уперше докладно дослідив події повстання 1863, популяризував концепцію нац. історії, в основі якої – періодизація згідно з принципом державності білорус. земель. За звинуваченнями у зв'язках із контррев. орг-цією «Союз визволення Білорусі» та нац.-демократ. помилках виключений із партії і звільнений з роботи. Під час слідства у справі «Союзу визволення Білорусі» покінчив життя самогубством.

Пр.: Гісторыя Беларусі ў ХІХ і ў пачатку ХХ сталецця. Мінск, 1923; 1928; Белоруссия: территория, население, экономика. Важнейшие моменты истории, экономические очерки Советской Белоруссии и ее округов. Минск, 1926 (співавт.); Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Мінск, 1926; 1992; 1863 год на Беларусі: нарыс падзей. Мінск, 1930.

Літ.: Ігнаценка І., Кароль А. Усевалад Ігнатоўскі і яго час. Мінск, 1991; Акадэмік У. М. Ігнатоўскі: Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 110-годдзю з дня нараджэння. Мінск, 1993; Петрыкаў П. Ц. Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі: До 125-годдзя з дня народжэння // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітар. навук. 2006. № 2.

В. М. Лебедєва


Покликання на статтю