Ігнатченко Микола Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Ігнатченко Микола Олександрович

ІГНА́ТЧЕНКО Микола Олександрович (22. 05. 1919, Київ – 04. 06. 1996, там само) – геолог-вуглепетрограф. Канд. геол.-мінерал. н. (1961). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Воронез. ун-т (1941, РФ). У післявоєнні роки працював у Прибалтиці нач. партії з розвідки буд. матеріалів, потім – у Пд.-Донській геол.-знімал. експедиції в м. Сталінград (нині Волгоград, РФ). Від 1949 – в Якутії (РФ): гол. геолог Кангалас. і Якут. комплекс. експедицій, ст. н. с. Якут. філії Сибір. відділ. АН СРСР. За його участі (та ним особисто) відкрито низку родовищ у межах Ленського та Нижньо-Алдан. вугіл. бас., зокрема Кильдям., Кангалас. та Нерюнгринське. Від 1964 – в Ін-ті геол. наук НАНУ (Київ): від 1964 – ст. н. с. відділу вуглепетрографії та палінол. дослідж., від 1970 – відділу літології, від 1978 – відділу геології вугіл. родовищ (створ. за його ініціативою). Один із фундаторів київ. школи вуглепетрографії. Досліджував геологію і речовин. склад бурого та кам'яного вугілля Дніпров., Львів.-Волин., Донец. бас., Дніпров.-Донец. западини. Розробив геол.-генет. класифікацію мікрокомпонентів бурого вугілля України для Дніпров. бас. Вивчав речовин. і фітерал. склад вугілля, його генезис, літологію та стратиграфію вугіл. пластів і вугленос. товщ, будову вугіл. органіки на молекуляр. рівні, органічну мінералогію та проблеми комплекс. використання вугілля. Піонерськими є його наук. розробки стосовно впливу сейсміч. процесів на метаморфізм орган. речовини та утворення газогідратів.

Пр.: Геологическое строение и угольные месторождения западной части Ленского угольного бассейна. Москва, 1960; Петрология углей карбона Днепровско-Донецкой впадины. К., 1979 (співавт.); Микроструктуры витринизированных тканей растений (средний карбон Донбасса). К., 1985 (співавт.); Петрография углей СССР. Вещественно-петрографический состав угольных пластов и качество углей основных бассейнов СССР. Ленинград, 1986 (співавт.); Угленосные отложения и угли нижнего карбона Доно-Днепровского прогиба: Атлас литогенетических типов пород и углей. К., 1987 (співавт.); Угленосные формации и вещественный состав углей Днепровско-Донецкой впадины. К., 1990 (співавт.).

С. М. Бушак


Покликання на статтю