Ієрусалимов Марко Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Ієрусалимов Марко Юхимович

ІЄРУСАЛИ́МОВ Марко Юхимович (25. 07. 1917, Київ – 29. 05. 1996, там само) – фахівець у галузі енергетики. Д-р тех. н. (1969), проф. (1972). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. політех. ін-т (1941), де й працював (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): 1971–75 – зав. каф. електр. вимірювань, електроматеріалів і світлотехніки, 1975–88 – зав. каф. техніки високих напруг, 1988–95 – проф. цієї ж каф. Осн. напрям наук. дослідж. – неруйнівні випробування ізоляції електр. машин, трансформаторів і кабелів. Розробив методи діагностики високовольт. обладнання на основі рентґенодефектоскопії, вимірювання струму абсорбції; створив і запровадив у вироб-во прилади контролю стану ізоляції електрообладнання.

Пр.: Методи профілактики високовольтного електроустаткування. К., 1959; Техника высоких напряжений. К., 1967; Методы оценки увлажненности мощных силовых трансформаторов // Электротехника. 1978. № 1; Оценка требований к состоянию поверхности электродов в элегазовой изоляции // Электричество. 1985. № 10 (усі – співавт.).

В. О. Бржезицький


Покликання на статтю