Іжнін Ігор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Іжнін Ігор Іванович

ІЖНІ́Н Ігор Іванович (11. 08. 1948, м. Золочів Львів. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2007). Закін. Львів. ун-т (1974), де й працював 1977–87: від 1984 – ст. н. с. Від 1987 – у НВО «Карат» (Львів): від 2005 – заст. нач. відділу фізики та технології монокристал. матеріалів; за сумісн. від 1997 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: від 2008 – проф. каф. напівпровідник. електроніки. Встановив і узагальнив осн. закономірності модифікації властивостей вузькощілин. твердих розчинів CdHgTe у процесі іонного травлення, розробив та обґрунтував засади його використання для формування p–n-переходів фотодіодів інфрачервоного діапазону спектра на базі CdHgTe.

Пр.: Mechanism for conversion of the type conductivity in p-Hg1-xCdxTe crystals upon bombardment by low-energy ions // Russian Physics J. 2000. Vol. 43, № 8; Релаксація електричних параметрів структур, сформованих іонним травленням у вузькощілинному CdxHg1-xTe // Доп. НАНУ. 2004. № 4; Conductivity type conversion in ion-milled p-Hg1-xCdxTe: As heterostructures grown by molecular beam epitaxy // Applied Physics Letters. 2007. Vol. 91, № 13; Ion milling-assisted study of defect structure of acceptor-doped HgCdTe heterostructures grown by molecular beam epitaxy // Semiconductor Science and Technology. 2008. Vol. 23, № 9; Donor doping of HgCdTe for LWIR and MWIR structures fabricated with ion milling // Там само. 2009. Vol. 24, № 2 (усі – співавт.).

В. П. Савчин

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. П. Савчин . Іжнін Ігор Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13789 (дата звернення: 21.06.2021)