Ізбеков Володимир Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Ізбеков Володимир Олексійович

ІЗБЕ́КОВ Володимир Олексійович (08(20). 07. 1881, с. Погромне Астрахан. губ., нині Волгогр. обл., РФ – 20. 03. 1963, Київ) – фахівець у галузі неорганічної хімії. Канд. хім. н. (1935), проф. (1937), чл.-кор. АН УРСР (1939). Держ. нагороди. Закін. Юр’єв. ун-т (1909, нині м. Тарту, Естонія). Працював 1909–41 та 1944–62 у Київ. політех. ін-ті: від 1928 – проф., зав. каф. неорганіч. хімії. Водночас 1931–41 та 1944–52 – у Ін-ті заг. та неорганіч. хімії АН УРСР (до 1945 – Ін-т хімії; з часу заснування н.-д. каф. хімії Київ. політех. ін-ту був її дійс. чл.): 1945–52 – зав. лаб. рідкіс. металів; 1933–41 та 1944–50 – у Київ. ун-ті: проф., зав. каф. неорганіч. хімії. Під час 2-ї світ. війни залишився в Києві, 1942 викладав хімію у Житомир. с.-г. ін-ті. Осн. напрями наук. діяльності: електрохімія розплавлених солей і хім. перероблення мінерал. сировини, вилучення рідкіс. металів з відходів вироб-ва. Досліджував електролітну природу, властивості розтоплених і рідкіс. при звичай. умовах сольових систем, хім. взаємодію солей у розтопах, а також зміни рядів напруг металів у розтоплених системах порівняно з водними розчинами. Вперше показав залежність електрохім. ряду напруг металів від розчинника, а також встановив зв’язок між потенціалами розкладу та теплотою утворення відповід. сполук.

Пр.: Aluminiumbromid als Lösungsmittel // Zeitschrift für anorganische Chemie. 1911. Bd. 71; Розчин в алюмінійному броміді й термічний аналіз. К., 1925; Современное состояние учения о расплавленных солях. К., 1936; Електроліз розтопів алюміній-броміду з іншими бромідами з ртутним і олов’яним катодами // Зап. Ін-ту хімії АН УРСР. 1947. Т. 9, вип. 1; Электролиз растворов бромидов металлов в расплавленном ZnBr2 c жидким оловянным и висмутовым катодами // УХЖ. 1954. Т. 20, вып. 1.

О. А. Крушинська

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. А. Крушинська . Ізбеков Володимир Олексійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13797 (дата звернення: 24.06.2021)