Извѣстіѧ Одесскаго библіографическаго общества при императорскомъ новороссійскомъ университетҌ — Енциклопедія Сучасної України

Извѣстіѧ Одесскаго библіографическаго общества при императорскомъ новороссійскомъ университетҌ

«ИЗВѣ́СТІѦ ОДЕ́ССКАГО БИБЛІОГРАФИ́ЧЕСКАГО О́БЩЕСТВА ПРИ ИМПЕРА́ТОРСКОМЪ НОВОРОССІ́ЙСКОМЪ УНИВЕРСИТЕ́Тѣ» Видавали 1911–16 в Одесі (спочатку щомісяця, 1916 – раз на рік; 36 вип. у 5-ти т.). Вміщено хроніку Т-ва, бібліогр. списки з історії Одеси і Бессарабії; статті на літ. та істор. теми; бібліогр. покажчики ювіл. літ-ри про О. Герцена, І. Гончарова й Ж.-Ж. Руссо; матеріали до бібліографії белетрист. творів рос. письменників про Кавказ; дослідж. «М. С. Лесков. К библиографии его сочинений», «Русская литература о Сервантесе» В. Жебровського, «К библиографии о Сервантесе» Л. Чижикова та М. Бахтіна, «Библиографическое описание трех “Одесских альманахов”» (1831, 1839–40); відгуки на мемуар. зб. «Передуманое и пережитое» X. Алчевської, літ. альманах «Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських, білоруських і польських поетів» (обидва – 1912); біогр. словник І. Павловського про вчених і письменників Полтав. губ.; системат. покажчик змісту ж. «Кіевская старина» тощо. Наук. значення мають бібліогр. матеріали, присвяч. Г. Сковороді, «Библиографический указатель литературной деятельности М. Ф. Комарова (1865–1913)».

Літ.: Зленко Г. Д. Одно из первых в России // Сов. библиография. 1981. № 4.

Г. Д. Зленко


Покликання на статтю