Ізмаїльський історикр-краєзнавчий музей Придунав’я — Енциклопедія Сучасної України

Ізмаїльський історикр-краєзнавчий музей Придунав’я

ІЗМАЇ́ЛЬСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ПРИДУНА́В'Я Підпорядк. відділу культури Ізмаїл. міськради (Одес. обл.). Засн. 1990. Музей розташ. у колиш. садибі міського голови Ізмаїла (1889–1906) Ф. Тульчіанова (пам'ятка історії та арх-ри кін. 19 ст.). У цій будівлі під час 1-ї світ. війни розміщувався штаб оборони гирл Дунаю, 1941 – штаб оборони Ізмаїла. Гол. темат. виставка музею – «Сміл, Синіл… Ізмаїл» – присвячена виникненню міста-фортеці та перебуванню на її тер. греків, римлян, турків, татар. На виставці «Люди, долі, час» представлено документи, фотографії, предмети побуту Придунав'я кін. 19 – поч. 20 ст. Її осн. розділ розкриває постать Ф. Тульчіанова. Функціонують також виставки «Вікно в минуле Придунайського краю» (знайомить відвідувачів з історією Придунав'я від кін. першого десятиліття 19 до 1-ї третини 20 ст. – від фактич. приєднання краю до Рос. імперії до поч. 2-ї світ. війни), «Про пам'ять, про війну, про обов'язок» (приурочена до 65-річчя визволення Ізмаїла та Придунав'я від нім.-фашист. окупантів), «Калейдоскоп узорів» (ткацтво та вишивка місц. народів), «Природи доскональність» (понад 100 видів комах і екзот. мор. фауна). На тер. музею створ. квітник сорт. і екзот. рослин. Діє фотовиставка «Квіти музею Придунав'я». Нові нетрадиц. напрями та форми роботи музею об'єднані у краєзнав. театр «Софокл», для якого відтворюють методом наук. реконструкції унікал. істор. костюми Київ. Русі 10–11 ст., аристократ. і нар. – 16–19 ст. У його репертуарі – вистави «Від Києва до Парижа», «Самовари та традиції чаювання», «Секрети старовинної скрині». У фондах музею – 31 800 експонатів: археол. – 830, істор.-побут. – 1780, документи та друк. видання – 4150, нумізматика – 2200, фотографії – 2250. Дир. – О. Тірон (від 2009).

О. В. Барановська, Р. П. Шишкіна


Покликання на статтю