Ізмайлов Микола Аркадійович — Енциклопедія Сучасної України

Ізмайлов Микола Аркадійович

ІЗМА́ЙЛОВ Микола Аркадійович (09(22). 06. 1907, м. Сухумі, Грузія – 02. 10. 1961, Харків) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1948), проф. (1948), чл.-кор. АН УРСР (1957). Засл. діяч н. УРСР (1955). Премія ім. Д. Менделєєва АН СРСР (1960). Держ. премія СРСР (1973, посмертно). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. фінанс.-екон. технікум (1926). Учителював. Очолював каф. хімії Харків. ін-ту рад. торгівлі (1929–41); водночас лаб. фіз. хімії Харків. н.-д. хім.-фармацевт. ін-ту (1934–60, з перервою); відділ технології Зонал. дослід. станції НДІ ефіроолій. пром-сті (Сухумі, 1941–44); каф. хімії Сухум. пед. ін-ту (1943–44); каф. фіз. хімії Харків. ун-ту (1944–61), де також 1948–53 – проректор з наук. роботи. Голова правління Всесоюз. хім. т-ва ім. Д. Менделєєва (1955–61). Вивчав вплив розчинників на силу електролітів; статику і динаміку адсорбц. процесів з розчинів на молекуляр. та іонообмін. адсорбентах; сольватацію іонів. Запропонував метод тонкошарової хроматографії (1938); адсорбц. методи виділення алкалоїду морфіну з маку (1945); кількісну теорію дисоціації електролітів у розчинах.

Пр.: Мікрометод визначення температури топлення (органічних речовин) // ФармЖ. 1938. № 3 (співавт.); Применение неводных растворителей в аналитической химии // ЖАНХ. 1949. Т. 4, вып. 5; Влияние растворителей на силу кислот // ЖФХ. 1950. Т. 24, вып. 3; Теория растворов от Д. И. Менделеева до наших дней // Из истории отечественной химии: Роль ученых Харьков. ун-та в развитии хим. науки. Х., 1952; Влияние сольватации ионов и молекул на диссоциацию кислот в растворах // ЖФХ. 1955. Т. 29, вып. 6 (співавт.); Принципы адсорбционной технологии. Исследования в области ионообменной хроматографии // Тр. Совещания по применению ионообмен. хроматографии в мед. и пищевой пром-сти. Москва, 1957; Электрохимия растворов. Х., 1959; Москва, 1966; 1976; Химические энергии сольватации ионов // Докл. АН СССР. 1959. Т. 126, № 5; Кількісне визначення комбінованих лікарських препаратів методом титрування в безводних розчинниках // ФармЖ. 1963. № 4 (співавт.); Избранные труды. К., 1967.

Літ.: Шкодин А. М. Николай Аркадьевич Измайлов // ЖФХ. 1958. Т. 32, вып. 4; Крешков А. П. Николай Аркадьевич Измайлов: [Некролог] // ЖАНХ. 1962. Т. 17, вып. 3; Николай Аркадьевич Измайлов: Биобиблиография. Х., 1964; Александров В. В. Жизнь и деятельность Н. А. Измайлова // Измайлов Н. А. Избранные труды. К., 1967; Волков В. А., Вонский В. Е., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биогр. справоч. Москва, 1991; Научное наследие Н. А. Измайлова и актуальные проблемы физической химии. Х., 2007.

А. Т. Шеїн, Ю. М. Ранюк, Н. Ф. Маслова


Покликання на статтю
А. Т. Шеїн, Ю. М. Ранюк, Н. Ф. Маслова . Ізмайлов Микола Аркадійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=13834 (дата звернення: 21.10.2021)