Ізотова Тетяна Сергіївна — Енциклопедія Сучасної України

Ізотова Тетяна Сергіївна

ІЗО́ТОВА Тетяна Сергіївна (25. 01. 1928, м. Острог, нині Рівнен. обл. – 28. 01. 2008, Львів, похов. у рідному місті) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1986). Закін. Львів. ун-т (1951). Працювала 1951–54 у спец. конторі «Нафтогаззйомка» (м. Краснодар, РФ); 1954–56 – у тресті «Краснодаргеофізика»; 1958–66 – у Краснодар. філії ВНДІ геофізики; 1956–58 – ст. геофізик у Китаї. Від 1966 – в Укр. геол.-розв. ін-ті (Львів): від 1987 – пров. н. с. Створила новий напрям у галузі пром. геофізики – седиментол. каротаж. аналіз, спрямований на реконструкцію умов седиментації нафтогазонос. басейнів за даними геофіз. дослідж. свердловин.

Пр.: Интерпретация данных каротажа сложных геологических разрезов. Москва, 1975; Литологическая интерпретация геофизических материалов при поисках нефти и газа. Москва, 1988; Седиментологический анализ данных промысловой геофизики. Москва, 1993; Параметричне забезпечення пошуку пасток вуглеводнів за даними ГДС в умовах ерозійного рельєфу мезозою Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину // Мінерал. ресурси України. 2002. № 4; Інтерпретація даних ГДС тонкошаруватих розрізів сармату Передкарпатського прогину на основі комп'ютерних технологій // Теор. та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. пр. Укр. геол.-розв. ін-ту. К., 2006 (усі – співавт.).

Р. П. Морошан


Покликання на статтю