Ізотоп — Енциклопедія Сучасної України

Ізотоп

«ІЗОТО́П» – державне виробниче підприємство з постачання продукції ядерної техніки. Розташ. у Києві. Засн. 1962 як Київ. міжресп. контора Всесоюз. об'єдн. «І.» Держ. ком-ту з використання атом. енергії Мін-ва серед. машинобудування СРСР. Згодом – міжресп. відділ. (пізніше – підпр-во) «І.», від 1991 – сучасна назва. 1968 підпр-во побудувало вироб.-склад. базу у с. Проліски Бориспіл. р-ну Київ. обл., яку 1980–84 повністю реконструйовано і суттєво розширено, а 1996 проведено 2-гу чергу реконструкції (нині транспортно-склад. комплекс пл. бл. 6 га, який є технологічно невід'єм. структур. підрозділом «І.»). У структурі – 4 осн. відділи: ізотоп. продукції; нуклід. технологій; радіоізотоп. приладів, радіац. техніки і маркетингу; дозиметр. і радіометр. приладів. «І.» постачає ізотопи мед. (генератори радіонуклідів; радіофармацевт. препарати на основі радіоактив. йоду (131J), стронцію (89Sr), фосфору (32P); набори радіоімун. аналізу та препарати для проведення мед. і біол. досліджень), н.-д. та пром. (джерела альфа-, бета-, гамма- і нейтрон. випромінювання для радіоізотоп. приладів, гамма-дефектоскопів та гамма-терапевт. апаратів; контрол. і зразк. джерела всіх типів і видів для контролю й атестації приладів) призначення; прилади технол. (вимірювачі щільності, рівня, вологи, пилу, радіоізотопні прилади) та радіац. (дозиметри і радіометри для всіх видів випромінювання, електрометри, газорозрядні лічильники іонізуючих випромінювань та фотоелектронні помножувачі тощо) контролю; гамма- та рентґенів. дефектоскопи і обладнання для комплекс. неруйнів. контролю звар. з'єднань у різних галузях пром-сті (атом., авіац., нафтогаз., хім.); гамма-терапевт. апарати для мед. установ онколог. профілю. Крім того, підпр-во здійснює монтаж, демонтаж, уведення в експлуатацію, зарядку, перезарядку гамма-терапевт. апаратів та потуж. радіоізотоп. приладів джерелами гамма-випромінювання, їхній ремонт та тех. обслуговування; надає послуги з доставки радіоізотоп. продукції по тер. України, збору захис. контейнерів, прийому і тимчас. зберігання джерел іонізуючого випромінювання, знятих з експлуатації, орг-ції і проведення деяких видів радіоізотоп. діагностики. 1986 та у наступні роки підпр-во зробило вагомий внесок у справу ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, зокрема здійснило поставку декілька млн од. обладнання різних найменувань, організувало кілька контрол.-пропуск. пунктів та пунктів дезактивації, сервіс. пункт ремонту дозиметр. апаратури тощо. На кін. 1980-х – поч. 1990-х рр. поставлено на серійне вироб-во бл. 10-ти типів побут. дозиметрів. Нині підпр-во щороку постачає продукцію на суму понад 20 млн грн. «І.» співпрацює із профіл. виробниками країн СНД, а також США, Китаю, Канади, Німеччини, Нідерландів, Чехії, Словаччини, Болгарії та ін. Кількість працівників (2011) – 114 осіб. Дир. – О. Солод (від 1987).

В. Г. Покамістова


Покликання на статтю