Кузнецов Мефодій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Мефодій Іванович

КУЗНЕЦО́В Мефодій Іванович (20. 06(02. 07). 1879, м. Пльос Костром. губ., ни­ні Іванов. обл., РФ – 09. 11. 1950, Харків) – хімік. Брат В. Кузнецова. Д-р тех. н. (1935), проф. (1939), акад. АН УРСР (1940). Учень О. Лідова. Закін. Харків. технол. ін-т (1904), де й працював (згодом політех. ін-т): зав. каф. технології орган. і фарбув. речовин (1919–21), в. о. ректора (1920–21), зав. (1929–41), проф. (1945–50) каф. технології піроген. про­цесів. Стажувався у Німеччині у лаб. В. Гемпеля та Швеції (1913). Наук. дослідж. у галузі хім. технології переробки коксів. і бурого вугілля, газифікації пальних копалин, переробки нафти й газу, осн. орган. синтезу, аналіт. хімії та технології жирів. На його наук. працях базуються су­часні системи пром. класифікації коксів. вугілля. Зробив знач. внесок у розвиток вугіл. петрографії та хімії пальних копалин. Автор першого підручника рос. мовою з вироб-ва коксу й утилізації хім. продуктів коксування («Производство кокса, его свой­ства и исследование. Утилизация побочных продуктов коксового производства», Х., 1912; 1916).

Пр.: Формалдегидъ, его добы­вание, свойства и применение. Х., 1906; Произ­водство бумаги и исследование ее. Х., 1914; Курс лекций по жидкому топливу и сма­зоч­ным материалам. Х., 1917; Исследова­ние жиров и продуктов их переработки. Ленинград, 1929; Общий курс технологии органических веществ. Х., 1935.

Літ.: Харьков. политех.

І. О. Лаврова


Покликання на статтю