Ізюмський краєзнавчий музей ім. М. Сібільова — Енциклопедія Сучасної України

Ізюмський краєзнавчий музей ім. М. Сібільова

ІЗЮ́МСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. М. Сібільова Підпорядк. відділу культури Ізюм. міськради. Створ. 1920 з ініціативи археолога, краєзнавця М. Сібільова, який і став його першим дир. (до 1934; у 2009 присвоєно його ім'я). Спочатку складався з картин. галереї, відділів природи, істор., істор.-рев. та археол. У ньому зберігалися культурні цінності, врятовані під час воєн. дій 1918–20, зокрема частина архіву міського врядування, книги, картини, твори приклад. мист-ва з поміщиц. маєтків, зоол. та палеонтол. колекції реал. уч-ща, корисні копалини Ізюм. пов., зібрані земством. У 1920-х рр. на Ізюмщині проведено археол. експедиції під кер-вом О. Федоровського, П. Єфименка, С. Гамченка, музеєм видано низку краєзнав. збірок. Від 1925 – держ. Згодом тут створ. нові відділи: побуту, с. госп-ва та місц. пром-сті. 1921 фонд музею становив 1039, 1929 – 28 122 од. зберігання. Під час 2-ї світ. війни втрачено більшу частину колекцій, зруйновано приміщення. Після війни під музей відведено житл. будинок, споруджений 1818. У 1950-х рр. знову проведено кілька археол. експедицій, зібрано нові колекції. Нині у фондах музею – бл. 12 тис. од. зберігання. Серед унікал. експонатів – рідкісні монети, Євангеліє поч. 18 ст., подароване Петром І Спасо-Преображен. собору в Ізюмі, речі сім'ї декабриста А. Розена. Музейні працівники проводять екскурсії містом, надають метод. допомогу навч. закладам. Дир. – О. Махортова (від 2006).

Літ.: Федоровський О. С. Ізюмський музей // ЧШ. 1923. № 1–3; Його ж. Труды экспедиции для изучения Изюмского края под руководством профессора Федоровского. Изюм, 1923; Сібільов М. В. Старовинності Ізюмщини. Ізюм, 1926. Вип. 1–2; 1930. Вип. 4; Дєдов В. Вчений-подвижник // Комуніст. 1982, 10 берез.; Анапченко Н. С. З історії музейної справи Ізюмщини // Мат. 8-ї Всеукр. наук. конф. «Істор. краєзнавство і культура». Х., 1997.

З. С. Нетребенко, О. О. Павлюк


Покликання на статтю