Ізюмський тепловозоремонтний завод — Енциклопедія Сучасної України

Ізюмський тепловозоремонтний завод

ІЗЮ́МСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д – підприємсто залізничного машинобудування. Підпорядк. Мін-ву транспорту та зв'язку України. Розташ. у м. Ізюм Харків. обл. Засн. 1915 як ремонтні залізничні майстерні (того ж року відремонтовано 3 паровози серії Ов), які 1929 реорганізовано в паровозоремонт. з-д із підпорядкуванням Всесоюз. об'єдн. ремонт. з-дів. 1940 Ізюм. паровозоремонт. з-д налічував бл. 4 тис. працівників і ремонтував різні типи паровозів і вагонів, колісні пари, виготовляв запасні частини для рухомого складу. Під час 2-ї світ. війни підпр-во зруйновано. Протягом 1943–56 повністю відновлено, зокрема реконструйовано гол. корпус, споруджено новий паровозоскладал. цех та ін. об'єкти. 1960–61 з-д лагодив по 370 паровозів серії ФД щороку і водночас освоював ремонт тепловозів (перший тепловоз серії ТЕ3 відремонтовано наприкінці 1962). Від 1963 – сучасна назва, від 2001 – ВАТ. На підпр-ві освоєно ремонт практично всіх модифікацій тепловозів серії ТЕ10 і вже 1988 на залізниці країни відправлено 749 секцій тепловозів; організовано вироб-во нових видів продукції; впроваджено верстати із числовим програм. керуванням, технологію точного лиття, поток. та потоково-конвеєрні лінії на дільницях з виготовлення деталей і вузлів тепловозів (зокрема лінії з виготовлення вставок поршня та поршн. кілець дизеля 10Д100, складання шатунно-поршн. групи та ремонту секцій холодильника тепловоза). 1992 з-д першим в Україні розпочав ремонт складнішого та потужнішого за тех. характеристиками тепловоза серії 2ТЕ116. Після розпаду СРСР підпр-во втратило чимало замовлень на ремонт тепловозів із країн СНД (РФ, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Азербайджан, Молдова), частка яких складала бл. 70 % від заг. обсягу. Нині з-д здійснює капітал. ремонт тепловозів 2ТЕ116 і ТЕ10 усіх модифікацій з продовженням терміну експлуатації до 20 р. У структурі підпр-ва – 5 осн. (тепловозоскладал., дизел., апарат., ходових частин, ливарно-ковал.) та 4 допоміж. (з виготовлення запас. частин й інструменту, ремонтно-мех., транспорт. і енергосиловий) цехи. Підпр-во нагородж. орденом Трудового Червоного Прапора (1986). Кількість працівників (2009) – 500 осіб. Тривалий час з-д очолювали О. Лозовий (1953–74), О. Козлов (1974–92), О. Григор'єв (1992–99), від 2009 голова правління – В. Сапожников.

Літ.: Изюмскому тепловозоремонтному – 50 лет. Х., 1965.

В. В. Амельчиць


Покликання на статтю