Зражевський Андрій Іларіонович — Енциклопедія Сучасної України

Зражевський Андрій Іларіонович

ЗРАЖЕ́ВСЬКИЙ Андрій Іларіонович (04(17). 06. 1902, с. Пологи-Яненки, нині Переяслав-Хмельн. р-ну Київ. обл. – 06. 07. 1975, Київ) – ґрунтознавець. Д-р біол. н. (1957), проф. (1961). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Білоцерків. (1926) та Київ. (1929) с.-г. ін-ти. Працював на Уман. с.-г. дослід. станції, викл. Уман. с.-г. технікуму; від 1933 – ст. н. с. Укр. НДІ соціаліст. землеробства, водночас від 1935 – доц. каф. ґрунтознавства Київ. с.-г. ін-ту; 1938–41 – у ВНДІ цукр. пром-сті, Ін-ті зоології АН УРСР; після 2-ї світ. війни – в Укр. НДІ захисту рослин; 1962–72 – зав., 1972–75 – проф. каф. ґрунтознавства та геології Укр. с.-г. академії (усі – Київ). Вивчав ґрунти різних регіонів РФ та України, зокрема Карпат і Прикарпаття, роль т. зв. живої речовини у їхньому генезисі, а також методи боротьби з шкідниками с.-г. угідь.

Пр.: Агротехнические мероприятия по борьбе с обыкновенным свекловичным долгоносиком. К., 1951; Дождевые черви как фактор плодородия лесных почв. К., 1957; Особенности превращения органических веществ в почвах лесных биоценозов Карпат // Повышение продуктивности почв и растений путем агротехники и применения удобрений: Науч. тр. Укр. с.-х. академии. К., 1975. Вып. 45 (співавт.); Биомасса живого вещества как источник питательных веществ для растений // Биол. диагностика почв. Москва, 1976.

Л. М. Мацейко


Покликання на статтю