Зубарев Євген Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Зубарев Євген Миколайович

ЗУ́БАРЕВ Євген Миколайович (06. 03. 1958, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2003). Закін. Харків. політех. ін-т (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»; 1981), де й працює відтоді на каф. фізики металів і напівпровідників: від 2003 – ст. н. с. Наук. дослідження: дифузія та початк. стадії фазоутворення на міжфаз. межах розділення у вихідних, опромінених та відпалених багатошарових композиціях; нанотехнології, методи високорозділ. електрон. мікроскопії, функціон. нанорозмірні багатошарові плівк. системи.

Пр.: Эволюция структуры и фазового состава многослойной пленочной композиции Со/С при температурном воздействии // МНТ. 2009. Т. 31, № 9 (співавт.); Mechanisms of radiation damage to Sc/Simultilayer mirrors under EUV laser irradiation // J. Phys. D. 2009. Vol. 42 (співавт.); Ионно-лучевое перемешивание в слоистых системах // Успехи физики металлов. 2010. Т. 11, № 2; Реакционная диффузия в наноразмерных слоистых системах металл/кремний // УФН. 2011. Т. 5, № 5; Growth and crystallization of molybdenum layers on amorphous silicon // Thin Solid Films. 2011. Vol. 520 (співавт.).

Ю. І. Зайцев


Покликання на статтю