Зубаровський Віталій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Зубаровський Віталій Михайлович

ЗУБАРО́ВСЬКИЙ Віталій Михайлович (25. 03 (07. 04). 1910, Харків – 21. 03. 1991, Київ) – орнітолог, хімік. Канд. хім. н. (1940). Закін. Харків. ун-т (1936), де й працював до 1941. У 1943–83 – в Ін-ті орган. хімії АН УРСР: 1972–76 – зав. відділу кольору і будови орган. сполук, 1976–83 – ст. н. с.; водночас 1944–51 – доц. Київ. ун-ту. Наук. дослідження: синтез фізіологічно актив. і гетероцикліч. сполук; хімія поліметин. барвників; розроблення фотосенсибілізаторів. Здійснював орнітол., ботан. та мінерал. вивчення Київщини, Черкащини, Криму, Карпат, Алтаю, Далекого Сходу та ін.; зібрав багатотисячну зоол. колекцію, яка нині зберігається у Зоол. музеї НАНУ. Автор розділу «Хижі птахи» у 40-том. вид. «Фауна України» (т. 5, вип. 2, К., 1977).

Пр.: Синтез производных бензимидазола. IХ. Имидатрикарбоцианины // ХГС. 1976. № 11; Имидадикарбоцианины с заместителями в полиметиновой цепи // УХЖ. 1981. Т. 47, № 5; Влияние длины полиметиновой цепи на спектры поглощения несимметрических цианиновых красителей // ЖОРХ. 1987. Т. 23, № 3; Нонаметинцианины – производные бензимидазола // УХЖ. 1987. Т. 53, № 1 (усі – співавт.).

Літ.: Мельничук В., Корнилов М., Сыч Е. Виталий Михайлович Зубаровский // Тр. Укр. орнитол. об-ва. К., 1996.

М. Ю. Корнілов, В. А. Мельничук


Покликання на статтю