Зубенко Володимир Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Зубенко Володимир Федорович

ЗУБЕ́НКО Володимир Федорович (23. 07. 1928, с. Павлівщина Драбів. р-ну, нині Черкас. обл. – 21. 09. 2007, Київ) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1977), проф. (1979), акад. УААН (1991), Рос. академії с.-г. наук (1988). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. с.-г. ін-т (1953). Відтоді працював на дослід. полях у Черкас. та Житомир. обл.; заст. дир. (1958–61), дир. (1961–65) Житомир. с.-г. дослід. станції; від 1965 – у Києві: нач. гол. упр. науки Мін-ва с. госп-ва УРСР (1965–68) та заст. Міністра с. госп-ва УРСР (1968–70); дир. (1970–93), зав. лаб. стевії (від 1997) Ін-ту цукр. буряків УААН; дир. наук.-вироб. асоц. «Стевія» (1993–97). Наук. дослідж. з обґрунтування польових сівозмін та систем удобрення й обробітку ґрунту, питань взаємодії осн. елементів системи землеробства та їхнього впливу на родючість ґрунтів і продуктивність культур. Зробив вагомий внесок в інтродукцію в Україну стевії (дволисника солодкого). Співавтор її сортів Берегиня та Славутич.

Пр.: Научные основы свекловодства. К., 1972 (співавт.); Сахарная свекла – основы агротехники. К., 1979 (співавт.); Прогрессивное производство сахарной свеклы. К., 1980; Свекловодство. Москва, 1981 (співавт.); Цукрові буряки. К., 1983; Використання методів біотехнології в генетичних дослідженнях та селекційній практиці // Зб. наук. пр. Ін-ту цукр. буряків. К., 1997; Буряківництво. Проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження. К., 2007 (співавт.).

Літ.: Корчинський А. А. Зубенко Володимир Федорович // Вчені-генетики, селекціонери та рослинники. Кн. 7. К., 2003.

Н. Г. Гізбуллін, П. І. Іваненко


Покликання на статтю