Зубов Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Зубов Микола Іванович

ЗУ́БОВ Микола Іванович (06. 01. 1948, м. Заліщики Терноп. обл.) – мовознавець-славіст. Д-р філол. н. (2005), проф. (2007). Закін. Одес. ун-т (1978). Працює у ньому від 1982 (з перервою): 1991–92 – зав. каф. українознавства, від 1995 – зав. каф. заг. і слов'ян. мовознавства; у Вінн. пед. ін-ті: 1984–90 – ст. викл. каф. рос. мови; 1992–95 – викл. укр. і рос. мов в Ін-ті славістики Сеґед. ун-ту (Угорщина). Наук. дослідження: середньовічна слов'ян. рукописна спадщина; проблеми язичництва і пантеону сх. слов'ян; слов'ян. теонімія, етимологія міфол. назв.

Пр.: Научные фантомы славянского Олимпа // Живая старина. 1995. № 3(7); Слов'янська квазітеонімія старшої доби // Мовознавство. 1998. № 2–3; Лінгвотекстологія середньовічних слов'янських повчань проти язичництва. О., 2004; Лексика греческого источника как текстологический индикатор для древнерусских рукописей // Слов'ян. зб. О., 2006. Вип. 11; Об «опасности украинизации антропонимов»: Ответ в жанре научной инвективы // Філол. дослідж.: Зб. наук. пр. О., 2009.

Д. С. Іщенко


Покликання на статтю