Зубов Олексій Ремович — Енциклопедія Сучасної України

Зубов Олексій Ремович

ЗУ́БОВ Олексій Ремович (20. 05. 1957, м. Навашино Горьков., нині Нижньогород. обл., РФ) – фахівець у галузі гідромеліорації, ґрунтознавець. Чоловік Л. Зубової. Д-р с.-г. н. (2002), проф. (2006). Закін. Херсон. с.-г. ін-т (1979). Відтоді працював у Луган. ін-ті агропром. вироб-ва УААН (с. Металіст Слов'яносерб. р-ну): 1992–94 та 1998–2004 – зав. відділу захисту ґрунтів від ерозії; водночас від 1999 – у Сх.-укр. ун-ті (Луганськ): від 2005 – зав. каф. гідрометеорології. Наук. дослідження: оптимізація систем протиерозій. заходів в аграр. ландшафтах; прогнозування врожайності с.-г. культур на основі ґрунт. та клімат. ресурсів регіону; регулювання міграції хім. речовин у техноген. ландшафтах; метеорол. чинники захворюваності населення.

Пр.: Використання і розміщення ґрунтозахисних засобів постійної дії в агроландшафті // ВАН. 2000. № 11; Экологическая безопасность терриконовых ландшафтов Донбасса. Лг., 2006 (співавт.); Оцінка протиерозійної стійкості агрофонів методом моделювання зливових опадів // Агрохімія і ґрунтознавство: Міжвід. темат. наук. зб. Х., 2006 (співавт.); Гідроекологічні проблеми Донбасу: Навч. посіб. Лг., 2008 (співавт.); Экологические и геохимические особенности антропогенных ландшафтов Донбасса: Учеб. пособ. Лг., 2008 (співавт.).

О. В. Єпіфанова


Покликання на статтю