Зубровиця — Енциклопедія Сучасної України

Зубровиця

«ЗУ́БРОВИЦЯ» – зоологічний заказник місцевого значення (від 1993; зі змінами – 2009). Знаходиться у Сторожинец., Путил., Вижниц. р-нах Чернів. обл. Пл. 27 055 га. Підпорядк. Сторожинец. та Путил. держлісгоспам, Вижниц. лісомислив. госп-ву Держ. упр. ліс. госп-ва Чернів. обл. Осн. метою створення і розширення заказника є відтворення популяції зубра – бізона європейського (занес. до Червоної книги України), знищеного в цих місцях ще за часів пізнього середньовіччя. Реакліматизацію було розпочато 1969–73 із завезенням представників різних племін. ліній з декількох регіонів колиш. СРСР. Макс. чисельність цих тварин на тер. Чернів. обл. зафіксов. на поч. 1990-х рр. – бл. 230 голів (найбільша субпопуляція в Україні). Нині у вільному стаді нараховується від 30 до 40 голів. 2010 створ. один із перших в Україні Буковин. екол. коридор для міграції зубрів та ін. великих ссавців, який проходить через центр. частину заказника. За геоботан. районуванням України тер. заказника належить до Шешор.-Красноїл. р-ну ялиново-ялицево-букових і ялиново-буково-ялицевих лісів Карпат. геоботан. округу букових лісів Центр.-європ. провінції Європ. широколистяноліс. обл. У комплексі з цими лісами трапляються ділянки післяліс. лук, численні виходи каміння, а на річк. терасах – своєрідна гідрофіл. рослинність. У рослин. покриві домінують мішані ліси з переважанням бука лісового та ялиці білої. На тер. заказника зростають 38 видів флори, що перебувають під охороною. З них до Червоної книги України занес. лунарія оживаюча, беладона звичайна, коручки морозникоподібна та пурпурова, плаун річний, баранець звичайний, лілія лісова, зозулині сльози яйцеподібні, гніздівка звичайна, булатка довголиста, скополія карніолійська. Такі види, як анакамптис пірамідальний, скополія карніолійська та валеріана дводомна на тер. Буковин. Карпат більше ніде не трапляються. Оригінальністю відзначаються лучні та болотні фітоценози заказника, зокрема угруповання, приуроч. до карбонат. ґрунтів. Насамперед, сюди належить значна кількість бобових рослин на луках, а на болотах домінантом або співдомінантом виступає ситник пониклий. Тут зростають властиві карбонат. і засоленим болотам Пд. України та рідкісні для Карпат осока розсунута і щавель морський. Фауніст. комплекси заказника мають змішаний характер. Тут встановлено перебування 217-ти видів хребет. тварин, більшість з яких складають типові представники широколистяних і мішаних лісів Європи. У заказнику трапляються рідкісні представники тварин. світу, серед яких – п'явка медична, красуня-діва, махаон, райдужниця велика, сатурнія руда, ведмедиця Гера, мурашка руда лісова, слимак виноградний, саламандра плямиста, тритони карпатський і гірський, мідянка звичайна, лелека чорний, підорлик малий, орел-карлик, беркут, глухар, деркач, пугач, сич волохатий, сичик-горобець, сова довгохвоста, вовк, борсук, кіт лісовий, вовчок горішниковий, ведмідь бурий, рись.

Літ.: Коржик В. П., Чорней І. І., Скільський І. В. та ін. Національний природний парк «Вижницький»: природа, рекреац. ресурси, менеджмент. Чц., 2005.

В. П. Коржик


Покликання на статтю