Зуєв Михайло Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Зуєв Михайло Дмитрович

ЗУ́ЄВ Михайло Дмитрович (08(20). 10. 1877, м. Казань, Росія – 27. 09. 1929, Київ) – фахівець у галузі цукрової промисловості. Чл.-кор. ВУАН (1927). Закін. Харків. технол. ін-т (1901), де 1904–17 та 1921–29 й працював: ад'юнкт-проф. (від 1909), зав. лаб. пожив. речовин (1905–09), зав. і засн. лаб. цукр. вироб-ва (1909–15), декан хім. ф-ту. 1901–04 – у Київ. політех. ін-ті. Пед. діяльність тривалий час суміщав із завідуванням тех. відділом Головцукру. Осн. наук. дослідж. присвячені розробленню технологій бурякорафінад. і цукробуряк. вироб-в, контролю та обліку цукр. вироб-ва, фіз.-хім. аналізу цукристих речовин. 1913–14 розробив вертикал. циліндрич. вакуум-апарат безперерв. дії, який вперше був змонтований і введений в експлуатацію 1929 на Веселоподіл. цукр. з-ді (Семенів. р-н, нині Полтав. обл.). 1923–28 займався написанням і виданням (одноосібно) «Энциклопедии свеклосахарного производства» (в 7 т., Київ).

Пр.: Краткое руководство к анализу сахаристых веществ. Х., 1905 (співавт.); Программа практических занятий студентов на сахарных заводах. Х., 1905 (співавт.); Сахаристые вещества в технике и контроле сахарного производства. Х., 1908 (співавт.); Популярный курс свеклосахарного производства. К., 1922; Попытки получения рафинада непосредственно из свеклы // Изв. Харьков. технол. ин-та императора Александра III. 1909. Т. 2 (співавт.); Свеклосахарное производство. Выпаривание сока // Там само. 1912. Т. 8; 1913. Т. 9; Свеклосахарное производство. Дефекация и сатурация // Там само. 1915. Т. 11; 1917. Т. 12.

Л. І. Чернявська


Покликання на статтю